ChangeLabs designer og fasiliterer prosesser for nyttig, nyskapende og godt forankret endring og læring

Endringsledelse • Organisasjonsutvikling • Læringsdesign • Team- og lederutvikling

 
 

Involvere

Involvering av medarbeidere er avgjørende for suksess med endringsprosjekter.

ChangeLabs har mange års erfaring med effektiv involvering av viktige interessenter. Effekten av dette er innovative løsninger, god forankring og tidlig mobilisering av nøkkelspillere.

Innovere

Godt designede prosesser sikrer at det skapes innovative løsninger bygget på det som fungerer bra allerede og kombinert med ny læring og inspirasjon fra både interne og eksterne kilder.

ChangeLabs skreddersyr disse prosesser til din organisasjons behov gjennom forutgående strukturert dialog.

Implementere

Implementering, ja, det er her du får hentet ut effekt av innsatsen. Det er også her de fleste prosesser feiler.

ChangeLabs metodikk sikrer - gjennom involvering og innovasjon - at dere får skapt tydelige, gjennomførbare og godt forankrede planer.